Nebojte sa bojovať za odškodnenie po úraze: Môj príbeh a váš návod krok za krokom

Fakty a Rady

Nebojte sa bojovať za odškodnenie po úraze: Môj príbeh a váš návod krok za krokom

Život vie byť nevyspytateľný. Stačí jeden chybný krok, nečakaná udalosť a zrazu sa ocitnete v situácii, ktorá vám prevráti život naruby. Presne to sa stalo aj mne, 34 ročnému Milanovi zo Žiliny, keď som sa jedného mrazivého rána ponáhľal do práce. Na zľadovatenom chodníku som stratil rovnováhu a nešťastne spadol. Výsledkom bola zlomená noha, ktorá ma na niekoľko týždňov pripútala na nemocničné lôžko.

Okrem neznesiteľnej bolesti a obmedzenej pohyblivosti som sa musel vyrovnať aj s finančnou tiesňou. Ako živiteľ rodiny som sa ocitol v situácii, keď som nemohol pracovať a zabezpečiť svojich blízkych. Budúcnosť sa mi javila ako neistá a plná obáv.

V tom momente som sa však rozhodol, že sa nevzdám bez boja. Obrátil som sa na ľudí z Odskodnime.to, ktorí mi ponúkli pomocnú ruku a odborné poradenstvo. Vďaka ich skúsenostiam a znalostiam som sa zorientoval v komplikovanej problematike odškodnenia a získal som prehľad o svojich možnostiach.

S ich podporou som sa nebál postaviť poisťovni žiadať spravodlivé odškodnenie za utrpenú škodu. Po dlhých rokovaniach a vyjednávaniach sa nám podarilo dosiahnuť dohodu, ktorá mi pomohla pokryť náklady na liečbu, rehabilitáciu a kompenzovať stratu príjmu počas mojej práceneschopnosti.

Vďaka pomoci Odskodnime.to som sa mohol naplno venovať svojmu uzdraveniu a návratu do normálneho života. Nemusel som sa trápiť finančnými problémami a mohol som sa sústrediť na svoju rodinu a rehabilitáciu.

Cesta k uzdraveniu bola dlhá a náročná, no vďaka finančnej podpore som ju zvládol oveľa ľahšie. Dnes môžem opäť chodiť, pracovať a užívať si život so svojimi blízkymi.

Môj príbeh je dôkazom, že aj v tých najťažších chvíľach sa oplatí bojovať za svoje práva. Ak ste sa ocitli v podobnej situácii, neváhajte a vyhľadajte odbornú pomoc. S ich podporou môžete získať odškodnenie, ktoré vám pomôže prekonať ťažké obdobie a vrátiť sa späť do života.

Milan, Žilina

Vaše práva po úraze – podrobný návod

Ak ste utrpeli úraz zavinením inej osoby, máte zákonné právo na odškodnenie. Toto odškodnenie môže zahŕňať:

 • Náhradu za bolesť a trvalé následky: Táto zložka odškodnenia má kompenzovať fyzickú bolesť, trvalé následky a psychické utrpenie, ktoré ste prežili v dôsledku úrazu.
 • Náhradu za stratu na zárobku: Ak ste v dôsledku úrazu nemohli pracovať, máte právo na náhradu ušlého príjmu.
 • Náhradu nákladov na liečbu a rehabilitáciu: Odškodnenie by malo pokryť všetky náklady spojené s liečbou vášho zranenia, vrátane liekov, rehabilitácie, fyzioterapie a ďalších procedúr.
 • Náhradu ďalších výdavkov spojených s úrazom: Môžete mať nárok aj na náhradu cestovných nákladov, nákladov na opatrovanie a ďalších výdavkov, ktoré vám vznikli v dôsledku úrazu.

Ako postupovať pri žiadosti o odškodnenie – krok za krokom

 1. Zdokumentujte úraz čo najpodrobnejšie: Zaznamenajte si všetky dôležité informácie o úraze, ako sú miesto, čas, presný priebeh udalostí, mená svedkov a kontaktné údaje. Ak je to možné, urobte fotografie alebo videozáznam miesta úrazu.
 2. Vyhľadajte lekársku pomoc bezodkladne: Nechajte si ošetriť zranenia a získajte od lekára podrobnú lekársku správu, kde bude zaevidované, že došlo k úrazu, tá bude neskôr slúžiť ako dôkaz o rozsahu a závažnosti vášho zranenia.
 3. Obráťte sa na odborníkov na odškodnenie: Kontaktujte skúsený team ľudí z Odskodnime.to, ktorí sa špecializujú na odškodnenie po úrazoch. Poskytnú vám odborné právne poradenstvo a pomôžu vám uplatniť vaše nároky.
 4. Zbierajte dôkazy systematicky: Zhromaždite všetky relevantné dôkazy, ktoré podporujú vašu žiadosť o odškodnenie. Patria sem lekárske správy, potvrdenia o zaplatení za lieky a rehabilitáciu, výpisy z účtu, fotografie poškodených vecí a ďalšie dokumenty, ktoré potvrdzujú vaše výdavky a straty.
 5. Oznámte úraz poisťovni čo najskôr: Informujte svoju poisťovňu alebo poisťovňu zodpovednej osoby o úraze a poskytnite jej všetky potrebné informácie a dokumenty.
 6. Nebojte sa vyjednávať s poisťovňou: Ak poisťovňa ponúka nedostatočné odškodnenie, nebojte sa vyjednávať a žiadať spravodlivé vyrovnanie. Odborníci na odškodnenie  z Odskodnime.to vám v tomto procese môžu byť nápomocní.
 7. V prípade potreby sa obráťte na súd: Ak sa vám nepodarí dosiahnuť dohodu s poisťovňou, môžete sa obrátiť na súd a domáhať sa svojich práv prostredníctvom súdneho konania.

Pamätajte, že máte právo na spravodlivé odškodnenie a team skúsených ľudí z Odskonime.to vám ho pomôžu získať.

Kontaktuje www.odskodnime.to, tel: +421 910 955 590, email: info@odskodnime.to

Vložiť komentár