Mediátor: Kľúčová osoba v alternatívnom riešení sporov

Fakty a Rady

Mediátor: Kľúčová osoba v alternatívnom riešení sporov
Mediátor: Kľúčová osoba v alternatívnom riešení sporov

-Neutrálne prostredie: Mediátor je odborník na riešenie sporov, ktorý sa snaží vytvoriť neutrálne prostredie, kde strany môžu otvorene diskutovať o svojich názoroch a potrebách.

  1. Alternatívne riešenie sporov: Mediácia predstavuje formu alternatívneho riešenia sporov (ARS), ktoré je často rýchlejšie a menej nákladné než tradičný súdny proces.
  2. Zásada dôvernosti: Proces mediácie sa zakladá na zásade dôvernosti. Informácie získané v rámci mediácie sú obvykle dôverné a nemôžu byť použité v súdnom procese.
  3. Nadobudnutie dohody: Cieľom mediácie nie je nájdenie vinníka, ale dosiahnutie dohody, ktorá uspokojí obe strany. Mediátor pomáha stranám identifikovať ich spoločné záujmy.
  4. Odborník na komunikáciu: Mediátor je odborník na komunikáciu a aktívne počúvanie. Pomáha stranám vyjadriť svoje pocity a potreby, čím umožňuje lepšie porozumenie konfliktu.
  5. Flexibilita a vlastná kontrola: Mediácia je flexibilný proces, ktorý umožňuje stranám väčšiu kontrolu nad výsledkom. Výsledok nie je vnucovaný, ale je výsledkom dohody strán.
  6. Riešenie rôznych typov sporov: Mediácia sa využíva pri riešení rôznych typov sporov, vrátane rodinných, obchodných, pracovných a dokonca aj medzinárodných konfliktov.
  7. Zníženie stresu: Proces mediácie je obvykle menej formálny a menej stresujúci než súdny proces. Strany majú priestor na vyjadrenie svojich pocitov a hľadanie spoločného porozumenia.
  8. Vzdelanie a osvedčenie: Mediátori často absolvujú špeciálne vzdelávacie programy a získavajú certifikáty, aby zabezpečili svoju odbornosť a etický prístup k mediácii.
  9. Kontinuálny rozvoj: Mediátori sa zúčastňujú pravidelného kontinuálneho vzdelávania a profesionálneho rozvoja, aby udržiavali svoje schopnosti v súlade s najnovšími trendmi v oblasti mediácie

Zoznam mediátorov nájdete na www.informacka.sk.

Vložiť komentár