alkohol

Alkohol za volantom: Rizikové správanie s devastačnými  následkami

Alkohol za volantom: Rizikové správanie s devastačnými  následkami

Alkohol za volantom predstavuje vážne nebezpečenstvo pre vodiča, spolujazdcov a ostatných účastníkov cestnej premávky. Nielenže je to protiprávne, ale aj morálne neakceptovateľné, pretože môže viesť k tragickým nehodám, strate života a dlhodobým právnym dôsledkom pre vodiča. Je dôležité si uvedomiť riziká spojené s konzumáciou alkoholu a jeho vplyv na schopnosť bezpečne riadiť vozidlo.

Detská závislosť na alkohole: Výzvy, dôsledky a cesty k opatreniu

Detská závislosť na alkohole: Výzvy, dôsledky a cesty k opatreniu

Alkoholizmus medzi deťmi a mládežou je vážnym problémom, ktorý má negatívny vplyv na ich fyzické, psychické a sociálne zdravie. Táto problematika vyžaduje zvýšenú pozornosť od rodičov, učiteľov a spoločenstva ako celku.